Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 Saigon Center Bình Dương S20008

Chủ đầu tư SaiGon Land Group Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Dương Chi phí đầu tư 780 triệu
Diện tích 475 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn, nhà banh, nhà nhún, cầu trượt 3 làn, đu tazan, ống chui cầu vồng, cầu khỉ thăng bằng, cầu xích, ống chui lưới, cầu trượt ống soắn - Nhà hơi nhà phao - Khu vận động mềm baby dưới 2 tuổi - Khu chơi hạt sỏi - Khu chơi lego bàn - Khu chơi cát dẻo - Decor trang trí tường - Cổng tiếp tân
Chủ đầu tư SaiGon Land Group
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Dương
Chi phí đầu tư 780 triệu
Diện tích 475 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn, nhà banh, nhà nhún, cầu trượt 3 làn, đu tazan, ống chui cầu vồng, cầu khỉ thăng bằng, cầu xích, ống chui lưới, cầu trượt ống soắn - Nhà hơi nhà phao - Khu vận động mềm baby dưới 2 tuổi - Khu chơi hạt sỏi - Khu chơi lego bàn - Khu chơi cát dẻo - Decor trang trí tường - Cổng tiếp tân

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Cầu trượt 3 làn khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Nhà banh khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Cầu trượt ống soắn khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Cầu khỉ thăng bằng khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Ống chui cầu vồng khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Cầu xích thăng bằng khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Hồi chơi hạt sỏi khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Xếp hình lego khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Soft Play khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Khu để giày dép khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 475m2 SaiGon Center Bình Dương 13