Mẫu khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann – Mỹ Tho S20007

Chủ đầu tư Ann's Coffee Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Tiền Giang Chi phí đầu tư 110 triệu
Diện tích 35 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn kết hợp nhà banh và cầu tuột - Nhà nhún - Đồ chơi rời: hầm chui cú mèo, bập bênh, xe chòi chân - Thảm trải sản
Chủ đầu tư Ann's Coffee
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Tiền Giang
Chi phí đầu tư 110 triệu
Diện tích 35 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn kết hợp nhà banh và cầu tuột - Nhà nhún - Đồ chơi rời: hầm chui cú mèo, bập bênh, xe chòi chân - Thảm trải sản

Khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann Mỹ Tho S20007

Khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann Mỹ Tho S20007

Nhà banh khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann Mỹ Tho S20007

Khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann Mỹ Tho S20007 3

Khu vui chơi miễn phí 35m2 cho quán Coffee Ann Mỹ Tho S20007 4