Mẫu khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Coffee Hồng Huệ – Bến Tre S20006

Chủ đầu tư Anh Mộng Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bến Tre Chi phí đầu tư 250 triệu
Diện tích 150 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà banh kết hợp nhà liên hoàn có nhà nhún 700 trái banh (cầu tuột đôi, cầu khỉ thăng bằng, cầu xích, ống chui lưới) - Hồ chơi hạt muồng muồng - Nhà chơi hướng nghiệp: nhập vai bác sỹ, nấu ăn, cứu hỏa - Nhà phao nhà hơi - Khu tô tượng - Trang trí tường và thảm lót sàn
Chủ đầu tư Anh Mộng
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bến Tre
Chi phí đầu tư 250 triệu
Diện tích 150 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà banh kết hợp nhà liên hoàn có nhà nhún 700 trái banh (cầu tuột đôi, cầu khỉ thăng bằng, cầu xích, ống chui lưới) - Hồ chơi hạt muồng muồng - Nhà chơi hướng nghiệp: nhập vai bác sỹ, nấu ăn, cứu hỏa - Nhà phao nhà hơi - Khu tô tượng - Trang trí tường và thảm lót sàn

thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre 1

nhà bóng khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

nhà nhún khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre 7

nhà hướng nghiệp khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

nhà hơi khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

hồ chơi hạt muồng khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre

thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre 5

thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em trong nhà 150m2 Hồng Huệ Bến Tre 9