Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 400m2 SM01

Chủ đầu tư Khách hàng doanh nghiệp Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Sài Gòn Chi phí đầu tư 660 triệu
Diện tích 400 m2 Năm thực hiện 2021
Công năng 1. Nhà liên hoàn (cầu trượt 3 làn, cầu trượt soắn ốc, cầu khỉ, ống chui lưới, ống chui cầu vồng, cầu xích); 2. Nhà banh; 3. Nhà nhún; 4. Trượt tazan zip line; 5. Hồ chơi cát; 6. Khu vẽ tranh, tô tượng, chơi hướng nghiệp; 7. Đu quay cây dừa, mâm xoay thú; 8. Khu baby kids dưới 2 tuổi; 9. Khu tiếp tân và cổng vào
Chủ đầu tư Khách hàng doanh nghiệp
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Sài Gòn
Chi phí đầu tư 660 triệu
Diện tích 400 m2
Năm thực hiện 2021
Công năng 1. Nhà liên hoàn (cầu trượt 3 làn, cầu trượt soắn ốc, cầu khỉ, ống chui lưới, ống chui cầu vồng, cầu xích); 2. Nhà banh; 3. Nhà nhún; 4. Trượt tazan zip line; 5. Hồ chơi cát; 6. Khu vẽ tranh, tô tượng, chơi hướng nghiệp; 7. Đu quay cây dừa, mâm xoay thú; 8. Khu baby kids dưới 2 tuổi; 9. Khu tiếp tân và cổng vào