Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh 62m2 S20009

Chủ đầu tư Mầm Non Hà Thanh - Việt Nhật Kindergarten Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Định Chi phí đầu tư 160 triệu
Diện tích 62 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng 1. Nhà liên hoàn: cầu trượt đôi, ống chui lưới, cầu khỉ thăng bằng, cầu vồng; 2. Nhà banh 3.500 bóng; 3. Nhà nhún trampoline; 4. Hồ chơi cát; 5. Xe chòi chân, bập bênh; 6. Thảm lót sàn;
Chủ đầu tư Mầm Non Hà Thanh - Việt Nhật Kindergarten
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Định
Chi phí đầu tư 160 triệu
Diện tích 62 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng 1. Nhà liên hoàn: cầu trượt đôi, ống chui lưới, cầu khỉ thăng bằng, cầu vồng; 2. Nhà banh 3.500 bóng; 3. Nhà nhún trampoline; 4. Hồ chơi cát; 5. Xe chòi chân, bập bênh; 6. Thảm lót sàn;

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 1

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 8

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 7

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 4

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 2

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 5

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 6

Thiết kế khu vui chơi vận động Trường Mầm Non Hà Thanh Quy Nhơn 62m2 S20009 3