Ấn tượng mẫu khu vui chơi Cáo – Long Xuyên 200m2 S21001

Chủ đầu tư Anh Hân Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm An Giang Chi phí đầu tư 350 triệu
Diện tích 200 m2 Năm thực hiện 2021
Công năng 1. Nhà liên hoàn kết hợp đu tazan Zip Line; 2. Nhà bóng 3 máng trượt; 3. Game ném bóng tương tác tường; 4. Nhà nhún; 5. Nhà chơi bếp - siêu thị; 6. Nhà chơi lego to; 7. Nhà chơi hạt sỏi; 8. Hồ câu cá; 9. Đu quay cây dừa; 10. Khu chơi game xèng; 11. Khu tô tượng - tranh cát; 12. Quầy tiếp tân: cổng ra vào.
Chủ đầu tư Anh Hân
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm An Giang
Chi phí đầu tư 350 triệu
Diện tích 200 m2
Năm thực hiện 2021
Công năng 1. Nhà liên hoàn kết hợp đu tazan Zip Line; 2. Nhà bóng 3 máng trượt; 3. Game ném bóng tương tác tường; 4. Nhà nhún; 5. Nhà chơi bếp - siêu thị; 6. Nhà chơi lego to; 7. Nhà chơi hạt sỏi; 8. Hồ câu cá; 9. Đu quay cây dừa; 10. Khu chơi game xèng; 11. Khu tô tượng - tranh cát; 12. Quầy tiếp tân: cổng ra vào.

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 1

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 2

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 3

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 4

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 6

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 5

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 8

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 7

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 10

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 9

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 11

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 12

Thiết kế thi công khu vui chơi Cáo Long Xuyên 200m2 S21001 13