Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời S19001 diện tích 200m2

Chủ đầu tư TTC Group Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Bình Thuận Chi phí đầu tư 200 triệu
Diện tích 200 m2 Năm thực hiện 2019
Công năng - Khu vui chơi liên hoàn cầu trượt - leo dây - Đu quay - Thú nhún - Bập bênh - Xích đu
Chủ đầu tư TTC Group
Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Bình Thuận
Chi phí đầu tư 200 triệu
Diện tích 200 m2
Năm thực hiện 2019
Công năng - Khu vui chơi liên hoàn cầu trượt - leo dây - Đu quay - Thú nhún - Bập bênh - Xích đu

1. Thông tin chung về mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời S19001 diện tích 200m2

 

Thiết kế khu vui chơi ngoài trời S28L001 diện tích 200m2

2. Các trò chơi nổi bật của Mẫu thiết kế khu vui chơi ngoài trời S19001 diện tích 200m2