Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004

Chủ đầu tư Tập đoàn Simmaxx Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Dương Chi phí đầu tư 850 triệu
Diện tích 560 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn & hồ bóng 25.000 trái: cầu trượt 3 làn, ống chui cầu vồng, cầu khỉ đi thăng bằng, ống chui lưới, đu tazan mạo hiểm, cầu xích - Khu thảm nhún trampoline - Trò chơi ném bóng màn hình tương tác. - Hồ chơi hạt sỏi - Nhà hơi nhà phao - Mâm xoay ngựa nữ hoàng cao cấp - Cầu trượt liên hoàn máng soắn máng đơn máng đôi - Khu đua xe điện đụng - Khu game xèng - Nhà chơi hướng nghiệp mini
Chủ đầu tư Tập đoàn Simmaxx
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Bình Dương
Chi phí đầu tư 850 triệu
Diện tích 560 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng - Nhà liên hoàn & hồ bóng 25.000 trái: cầu trượt 3 làn, ống chui cầu vồng, cầu khỉ đi thăng bằng, ống chui lưới, đu tazan mạo hiểm, cầu xích - Khu thảm nhún trampoline - Trò chơi ném bóng màn hình tương tác. - Hồ chơi hạt sỏi - Nhà hơi nhà phao - Mâm xoay ngựa nữ hoàng cao cấp - Cầu trượt liên hoàn máng soắn máng đơn máng đôi - Khu đua xe điện đụng - Khu game xèng - Nhà chơi hướng nghiệp mini

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 11

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 1

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 2

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 4

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 6

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 5

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 3

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 7

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 8

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 9

Thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 560m2 Simmaxx Thuận Giao S20004 10