Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004

Chủ đầu tư Hồ Bơi Sao Việt Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Sài Gòn Chi phí đầu tư 70 triệu
Diện tích 200 m2 Năm thực hiện 2019
Công năng 1. Cầu trượt liên hoàn; 2. Máng trượt 3 làn composite
Chủ đầu tư Hồ Bơi Sao Việt
Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Sài Gòn
Chi phí đầu tư 70 triệu
Diện tích 200 m2
Năm thực hiện 2019
Công năng 1. Cầu trượt liên hoàn; 2. Máng trượt 3 làn composite

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004 1

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004 2

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004 3

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004 4

Khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi ngoài trời 200m2 S19004 5